KIERUNEK: PRZYSZŁOŚĆ – wspieramy kariery uczniów

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Nowa szkoła, trudny wybór ścieżki zawodowej lub problemy osobiste …. 

… w Ekonomiku możecie zawsze liczyć na fachową pomoc i doradztwo. Zarówno uczniowie jak rodzice mogą zgłosić się do działającego w naszej szkole Szkolnego Ośrodka Kariery, psychologa szkolnego i pedagoga szkolnego w każdej, nie tylko kryzysowej, sprawie. 

Poszerzamy również możliwości niesienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów Ekonomika, ich rodziców czy  nauczycieli  dzięki ścisłej współpracy naszych specjalistów z Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

Szkolny Ośrodek Kariery

Rola doradcy zawodowego

Szkolny Ośrodek Kariery

Celem mojej pracy jest przygotowanie ucznia do świadomego wejścia na rynek pracy i umiejętnego odnalezienia się w nim, z uwzględnieniem trendów panujących w określonych branżach.

Praca z uczniem, indywidualna oraz zespołowa, jest moją pasją, a empatia, komunikatywność, chęć motywowania do działania i przemyślanych decyzji stanowią trzon mojej roli, jaką pełnię w szkole jako doradca zawodowy.
Jolanta Włoch
doradca zawodowy w ZSEk

Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2022-2023

Poniedziałek

8:00 – 13:00

Wtorek

8:00 – 11:30

Środa

9:00 – 13:00

Czwartek

8:00 – 13:00

Piątek

8:00 – 12:30

Psycholog

Zadania psychologa szkolnego

Wsparcie psychologa

Celem mojej pracy jest pomoc uczniom oraz ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów okresu dorastania, problemów wychowawczych oraz bieżących spraw z życia szkoły. Ważną część mojej pracy stanowi pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zarówno uczniom z niepełnosprawnościami, jak i uczniom zdolnym). Angażuję młodzież do działań w projektach edukacyjnych i konkursach profilaktycznych. Uczę młodych ludzi kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów i pracy w zespole – kompetencji kluczowych w XXI wieku.

"Każde dziecko ma potencjał i może odnosić sukcesy, wystarczy w nie uwierzyć"
Beata Nowak
psycholog w ZSEk

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2022-2023

Poniedziałek

13:15 – 16:15

Wtorek

8:00 – 13:45

Środa

11:15 – 16:15

Czwartek

8:00 – 11:15

Piątek

12:00 – 16:00

Pedagog

Rola pedagoga szkolnego

Wsparcie pedagoga

Istotę mojej pracy stanowią opieka i wspieranie uczniów naszej szkoły. Realizowanie indywidualnych potrzeb młodzieży związanych z własnym rozwojem, nauką predyspozycjami przybiera różne formy współpracy, wzajemnych oddziaływań. W spotkaniach z młodzieżą, prowadzonych rozmowach podejmowane są kwestie wzmacniania motywacji, poczucia bezpieczeństwa, czy też umiejętnego reagowania w trudnych sytuacjach, kontrolowania własnych emocji.

Zdrowie psychiczne to dziś kluczowy element w codziennym funkcjonowaniu. Istotne i pożyteczne jest umiejętne dostrzeganie w sobie i w codziennych sytuacjach potencjału, którego wykorzystanie może przyczynić się do optymalnego, a nawet radosnego tworzenia, własnej rzeczywistości.

Elżbieta Turczyńska
pedagog w ZSEk

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2022-2023

Poniedziałek

8:00 – 14:30

Wtorek

9:30 – 17:00

Środa

8:00 – 14:30

Czwartek

8:00 – 14:30

Piątek

8:00 – 13:00

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

UWAGA: planowana zmiana siedziby poradni.