Aktualności

Bądź zawsze dobrze poinformowany. Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje o życiu szkoły – najlepszego technikum na Opolszczyźnie. 

Dzień Patrona

Był człowiekiem, który „miał Tak za Tak, Nie za Nie, bez światłocienia”. Jutro obchodzimy uroczyście Dzień Patrona Szkoły, a zarazem powstanie Polskiego Państwa Podziemnego. Uczniowie klas pierwszych złożą ślubowanie na sztandar szkoły, deklarując przyjęcie obowiązujących zasad. Proszę całą społeczność Ekonomika

Czytaj więcej...

Dzień Patrona

Był człowiekiem, który „miał Tak za Tak, Nie za Nie, bez światłocienia”. Jutro obchodzimy uroczyście Dzień Patrona Szkoły, a zarazem

Czytaj więcej...
post

Matematyka w obiektywie – konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Czytaj więcej...